2022.08.26 | NEWS

2022 AW COLLECTION START ①

8/27 (토) 12:00~
2022 AW 2nd 3rd COLLECTION의 신작이 RELEASE
 
-ITEM-

AN185

DAMAGE L/S TS

그린

BLACK

PURPLE

・NM-TS08

STANDARD EMB L/ST SHIRTS

WHITE

BLACK

・NM-SW03

50/50 NAPPING PARKA

RED

WHITE

ASH GRAY

BLACK스타일

드디어 AW 시즌이 본격적으로 시작합니다.

릴리스까지 지금 잠시 기다려주십시오.

SHARE